Badania osób prowadzących działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może poddać się badaniom profilaktycznym (wstępnym, okresowym, kontrolnym) i uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. W tym celu należy złożyć w rejestracji WOMP Wniosek o objęcie opieką profilaktyczną osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Koszty przeprowadzenia badań pokrywa osoba badana.

Podstawa prawna: Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. nr 113 poz. 758)

Kontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

Godziny otwarcia:

pon., środa, piątek
godz.7:30-15:00

wtorek, czwartek 
godz. 7:30-16:00

@NAPISZ DO NAS

Dojazd